Vanliga sökord: Lista över förtroendevalda Blanketter PROFILKLÄDER, BOLLAR OCH MATCHSTÄLL

Styrdokument

 1. Stadgar

  § 1 Föreningen Föreningen KFUM Umeå är en del av YMCA samt YWCA på världsplanet. Föreningen skall vara medlem...

 2. Det här är KFUM Umeå

  Vår mission  Varför vi finns till: “Empowering young people”    Vår vision Vi eftersträvar en tillvaro där: unga mår...

 3. Föreningsstyrelsens arbetsordning

  §1 Allmänt  Denna arbetsordning syftar till att, på ett tydligt och pedagogiskt sätt, beskriva sammanhang, arbetsrutiner och överenskommelser kring...

 4. Sammanfattning av FNs Globala Mål

  Punkterna nedan sammanfattar FNs 17 globala mål som refereras till i föreningens verksamhetsidé. KFUM Sverige har en verktygslåda framtagen...

 5. Delegationsordning

  Föreningens delegationsordning beskriver de olika roller och grupper som finns inom föreningen, deras uppgifter och mandat och hur dessa...

 6. Sektioner och sektionsstyrelser

  Sektionernas syfte Föreningen är organiserad i flera sektioner vars uppgifter är att: Inom ramarna för föreningen bedriva och utveckla...

 7. Hantering av personuppgifter

  Hantering och lagring av personuppgifter KFUM Umeå är personuppgiftsansvariga och arbetar aktivt med att skydda dina uppgifter. I Sportadmin...

 8. Övergripande ekonomisk idé

  Kärnverksamhet  Detta är verksamhet som är direkt riktad till föreningens målgrupp. Kärnverksamhet förväntas ha en hållbar ekonomi över tid...

 9. Policy miljö och hållbarhet

  Policydokumentet är uppdelat i tre på varandra följande delar: Policys – Paragrafer som styr det systematiska miljö- och hållbarhetsarbetet...

 10. Barnskyddspolicy

  För oss är det av största vikt att alla verksamheter vi bedriver är trygga och säkra för barn och...

Hittar du inte vad du letar efter?

Ställ en fråga Föreslå artikel