Vanliga sökord: Lista över förtroendevalda Blanketter PROFILKLÄDER, BOLLAR OCH MATCHSTÄLL

Begränsat registerutdrag

Från och med 1 januari 2020 ska alla föreningar begära utdrag ur belastningsregistret (Arbete med barn i annan verksamhet än skola och omsorg) för alla som anställs eller har uppdrag i föreningen, och har direkt och regelbunden kontakt med barn. 

Du beställer själv utdraget från Polisen: klicka här för att komma dit

I e-tjänsten för registerutdrag väljer du "Arbete med barn i annan verksamhet än skola och omsorg".

Tidigare var detta en rekommendation från Riksidrottsförbundet (RF) men nu ska alla föreningar begära att få se utdraget från de (från 15 år) som har direkt och regelbunden kontakt med barn i föreningens regi. Till barn räknas alla under 18 år. Att begära in utdragen är en del av ett förebyggande arbete och något som är lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

KFUM Umeå är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. KFUM Umeå ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag får behållas, kopieras, fotograferas, scannas och/eller arkiveras av föreningen.

Du som ska visa upp registerutdrag behöver inte ta ut ett nytt registerutdrag för varje förening du är aktiv i. Ditt registerutdrag är giltigt i ett år. Registerutdraget behöver inte vara i ett oöppnat kuvert. Utdraget ska visas upp först när du erbjuds en anställning eller ett uppdrag. Behåll därför ditt utdrag så det kan användas igen om du har flera uppdrag.

I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

När du fått registerutdraget ska du visa upp det för personal på KFUM Umeås kansli (Järnvägsallén 20), styrelseordförande eller sektionsstyrelseordförande i din sektion. Om du söker uppdrag på någon av våra lägergårdar så kan ansökan bifogas i ansökningsformuläret.

Kontrollen av utdragen är en förebyggande åtgärd som tillsammans med andra insatser ökar tryggheten i vår förening.

 

Denna artikel publicerades 2020-11-24 och uppdaterades senast 2022-11-08 av Anna Borvall.

Skriv ut artikeln Lämna feedback på artikeln

Hade du nytta av den här informationen?

Hittar du inte vad du letar efter?

Ställ en fråga Föreslå artikel