Vanliga sökord: Lista över förtroendevalda Blanketter PROFILKLÄDER, BOLLAR OCH MATCHSTÄLL

Mobiltelefon och telefoni

KFUM Umeås använder Telavox för telefoni (abonnemang och växeltjänster). Som lokal leverantör av Telavox har vi Mobile Partner i Umeå. 

 • Mobile Partner (teknisk support): Sebastian Mortensen Sebastian.mortensen@mobilepartner.se 090-100888
 • Mobile Partner (ansvarig säljare): Linus Svanström Linus.svanstrom@mobilepartner.se 090-100887
 • Telavox (fakturaärenden): Viktor Holmgren 020-105556 viktor.h@telavox.se

Det går att vara ansluten till Telavox tjänster antingen via eget privat abonnemang (s.k. Fixed) eller genom att flytta abonnemanget helt till Telavox (s.k. Mobile). Om eget abonnemang används så sker vidarekoppling av jobbsamtal till ens privata nummer. För att ringa ut med jobbnummer synligt så måste samtal göras via Telavox-appen. Anställda erbjuds att flytta sitt abonnemang till Telavox för att underlätta praktiskt både för den anställde och för föreningen. 

För samtliga abonnemang hos Telavox (s.k. Mobile) ingår 10 GB datatrafik och 3000 externa samtalsminuter, sms eller mms per månad (1 SMS eller MMS motsvarar 1 samtalsminut). För egna abonnemang (s.k. Fixed) ingår 3000 samtalsminuter förutsatt att man ringer via Telavox-appen. Utlandssamtal, betalnummer och betal-SMS (t.ex. parkeringsbiljetter, Bingolotto, Fröken Ur etc.) ingår ej i det fasta månadspriset.

Anställda har eget nummer 090-1857XX och kan därutöver vara ansluten till en eller flera grupper (team) via telefonväxellösningen i Telavox-appen. Exempel på grupper är föreningens huvudnummer, bokningsnummer för Hostel eller journummer för Fenix.  

Via Telavox-appen kan inställningar göras för aktuell status t.ex. lunch, semester, gått för dagen etc. Även mobilsvar hanteras inom appen.

Mobiltelefon för anställda

 • Föreningen tillhandahåller mobiltelefon för alla månadsanställda (om så efterfrågas) förutsatt att tjänsten överstiger 6 månader. Vid kortare tjänstgöring görs bedömning från fall till fall.
 • Inköp av mobiltelefoner görs till ett värde av max 5000 kr inkl moms antingen genom att föreningen köper in telefonen åt den anställde eller att den anställde själv köper den och erhåller schablonersättningen om max 5000 kr inkl moms. 
 • Om den anställde vill köpa en dyrare mobiltelefon så dras den kostnad som överstiger schablonbeloppet om 5000 kr från den anställdes bruttolön. 
 • Den anställde ansvarar för att välja en mobiltelefon som står i proportion till behovet i arbetet samt att den kan hantera de funktioner som krävs för att utföra arbetet. 
 • Mobiltelefonen bör användas minst 36 månader innan ett skifte blir aktuellt förutsatt att den fungerar som den ska. 
 • Föreningen ansvarar för service och reparation utifrån normal användning medan skador som uppkommit av oaktsamhet bekostas av den anställde. Skydd i form av skal och skärmskydd bör användas och bekostas av föreningen.
 • Mobiltelefonen ska ha lösenordsskydd eller upplåsningsfunktion aktiverad för att skydda innehåll såsom t.ex. jobbmail. 
 • Föreningen erbjuder den anställde att flytta sitt abonnemang till Telavox för att på så vis lättare integrera mobiltelefonen i föreningens telefonilösning samt för att den anställde per automatik skall få del av fria samtal, SMS/MMS och datatrafik. Kostnaden för abonnemang hos Telavox står föreningen för.
 • Den anställde kan bli ersättningsskyldig via löneavdrag för utlandssamtal, betalsamtal och betal-SMS som inte är relaterat till arbetet (generellt sett om kostnaderna överstiger 100 kr/mån).
 • Efter avslutad anställning skall mobiltelefonen lämnas över till föreningen. Den anställde kan välja att köpa ut telefonen inklusive kringutrustning om man så vill. Detta ska ske till fastställt marknadspris vilket beräknas enligt följande: Anskaffningspris minus 0% om utrustningen är mindre än 12 månader gammal, anskaffningspris minus 60 % om utrustningen är 13-24 månader gammal, anskaffningspris minus 90 % om utrustningen är äldre än 24 månader gammal. 
 • Jobbnummer skall användas i första hand, i synnerhet i externa kontakter.
 • Annan överenskommelse görs med kanslichef

Denna artikel publicerades 2021-03-03 och uppdaterades senast 2022-07-07 av Peter Norman.

Skriv ut artikeln Lämna feedback på artikeln

Hade du nytta av den här informationen?

Hittar du inte vad du letar efter?

Ställ en fråga Föreslå artikel