Vanliga sökord: Lista över förtroendevalda Blanketter PROFILKLÄDER, BOLLAR OCH MATCHSTÄLL

KLÄTTERLEDARE

Förutom att du får äran att medverka för en meningsfull fritid för en massa härliga ungar, träffa nya vänner, ha galet kul, m.m.,  får du även följande: 

 • Gratis väggkort det år du är engagerad (du betalar din medlemsavgift precis som alla andra medlemmar) 
 • Ledartröja
 • Bidrag till ledarutbildningar (hur mycket varierar från fall till fall och bestäms av sektionsstyrelsen)

Försäkringsinformation

Alla väggkortsinnehavare, deltagare i barnklättring, och klätterledare är genom KFUM Umeås medlemskap försäkrade via vår föreningsförsäkring. Försäkringen täcker dock endast aktivitet i klätterhallen och eventuella arrangemang på annan ort i KFUM Umeås regi. Om du klättrar utomhus på egen hand är det din egen försäkring som gäller!  

OBS! vill du ha försäkring via Svenska klätterförbundet så kontakta UKHK eller IKSU klättring. Detta medlemskap är individuellt och inkluderar medlemstidningen Bergsport och en försäkring som täcker all form av klättring i hela norden.

Uppgifter klätterledare

 • Läs igenom artikeln Ny Ledare
 • Visa upp ett begränsat registerutdrag från polisregistret till personal på KFUM Umeås kansli. Läs mer i Begränsat registerutdrag
 • Lägga upp dina träningstillfällen i Sportadmin
 • Vid behov kontakta reserver och erbjuda dem plats i din grupp.
 • Skicka ut ett välkomstbrev till dina deltagare ca. 1-2 veckor före första tillfället.
 • Planera och genomföra träningar.
 • Rapportera närvaro vid varje träningstillfälle 
 • Bjuda på fika vid sista tillfället (givetvis frivilligt, men det bör finnas budgeterat för).
 • Markera "Har slutat" i Sportadmin på de deltagare som INTE ska fortsätta nästa termin vid sista träningstillfället.

Uppgifter Barngruppsansvarig

 • Säkerställa att nya ledare får en introduktion. Informera om vikten av att lämna polisregisterutdrag samt bekanta sig med barnskyddspolicy.
 • Uppdatera gruppen "alla tränare klättring" i Sportadmin
 • Administrera barnklattring@kfum.nu
 • Bjuda in till ett upptaktsmöte och avslutningsmöte.
 • Ansvara för kontakten mellan ledare och kansliet.
 • Meddela kansliet om grupper, grupptider (när ytterdörren ska vara öppen), terminstider och ledare (vilka som ska ha access till hallen) för kommande termin och löpande ifall nya ledare tillkommer. 
 • Vara kontaktperson gällande friplatsansökningar.

Nyttja köket hos "Våga växa"

Vid avslutningar eller andra tillfällen finns det möjlighet att använda köket som ligger i "Våga Växa":s lokaler (innanför kapprummet i på samma våningsplan som klätterhallen). Instruktion om hur du får tillträde till köket hittar du i Sportadmin. Innan du lånar köket måste du höra av dig till Våga Växa, så att de får ge sitt godkännande. Utan deras godkännande använder vi inte köket. Givetvis städar vi ordentligt efter oss så att vi kan behålla den här förmånen även framöver.

Kontantutlägg

Allt som köps in på klättersektionens konto måste på ett eller annat sätt ha sektionsstyrelsens godkännande. Alla inköp måste helt enkelt rymmas i budget. Om det exempelvis är budgeterat för fika vid alla avslutningsträningar är det givetvis fritt fram att handla fika, utan att gå till styrelsen och fråga först. Kolla med barngruppsansvarig om du är osäker på vad som gäller. 
Om du har gjort ett eget utlägg för någonting som klättersektionen ska betala gäller följande: 

 • Spara kvittot! Utan kvitto - inga pengar tillbaka! 
 • Fyll i en kontantutläggs-blankett enligt mallen. Både blankett och mall finns i klätterförrådet (eller här i kunskapsbasen under Blanketter)
 • Fäst kvittot på baksidan av blanketten. 
 • Lägg blanketten på anvisat ställe inne i förrådet eller i Peter Normans postfack i kopieringsrummet bredvid receptionen.


Denna artikel publicerades 2021-10-18 och uppdaterades senast 2021-11-25 av Anna Borvall.

Skriv ut artikeln Lämna feedback på artikeln

Hade du nytta av den här informationen?

Hittar du inte vad du letar efter?

Ställ en fråga Föreslå artikel