Vanliga sökord: Lista över förtroendevalda Blanketter PROFILKLÄDER, BOLLAR OCH MATCHSTÄLL

Sjukskrivning, vabb och rehabilitering

Sjukanmälan
Vid sjukdom hos dig själv sjukanmäler du dig till kanslichef samt i förekommande fall till din handledare/arbetsledare. Sjukskrivning kan göras via SMS, via telefonsamtal, mejl eller Google chatt. Du meddelar dag 1 som du är hemma samt dagen innan du återgår i arbete. Vid behov informerar du eller din chef/handledare dina kollegor.

Vid vabb anmäler du det till enligt ovan till kanslichef samt till handledare/arbetsledare enligt samma rutin. Vid långvarig frånvaro för vård av barn får du gärna meddela innan återgång till arbete. 

Sjukskrivning
När en blir sjuk eller skadad är jobbet inte första prioritet. Det finns dock några saker att tänka på för att få rätt sjuklön och ersättning från Försäkringskassan. Nedan nämns några grundläggande rutiner som är bra att känna till. Försäkringskassan har också gjort en sammanställning över viktiga hållpunkter från första till 90:e dagen i sjukperioden som du kan läsa här

Sjukskriven mindre än 14 dagar 
Om du blir sjuk och behöver vara hemma från jobbet ska du anmäla det till berörda kollegor samt kanslichef. Sjukanmälan ska göras samma dag eller så snart det är möjligt. 

Under de första 14 dagarna av en sjukdomsperiod betalar KFUM Umeå sjuklön till dig. Efter 7 dagar behöver du dock lämna in ett läkarintyg till kanslichefen för att erhålla sjuklön. Sjuklönen motsvarar 80% av din vanliga lön. Från sjuklönen görs karensavdrag enligt kollektivavtal. 

Sjukskriven 15 dagar eller mer
Från den 15:e dagen i sjukperioden ska Försäkringskassan betala sjukpenning. Du som medarbetare ansöker själv om sjukpenning från Försäkringskassan. 

Samtidigt behöver arbetsgivaren göra en anmälan via Försäkringskassan. Anmälan kan göras så snart ni vet att sjukskrivningen kommer pågå mer än 14 dagar dock senast dag 21. 

För dig med tjänstemannaavtal (Unionen) betalas sjuklön på 10% ut för sjukdag 15-90.

För dig med arbetaravtal (Fastighets, HRF) ansöker du själv om sjuklön efter dag 15 via AFA-försäkringen.

Stöd och rehabilitering 
Du som är sjukskriven ska få stöd från föreningen för att kunna återgå i arbete. Om sjukskrivningen beräknas pågå längre än 60 dagar ska en s.k. "Plan för återgång i arbete" upprättas (mall finns hos Försäkringskassan). I den beskrivs läget idag och prognosen framåt tillsammans med de åtgärder som både medarbetare och arbetsgivare kan och avser göra.  

KFUM Umeå ska erbjuda anpassningar som är relevanta utifrån behov och möjligheter. Det kan handla om allt från anpassade arbetsverktyg till samtalsstöd eller tillfälligt ändrade arbetsuppgifter. Vad som är lämpligt bedöms i samråd mellan dig som är sjuk och kanslichef. Ni kan med fördel ta stöd från hälsocentralens rehabiliteringssamordnare eller Företagshälsan. Det är viktigt att både arbetsgivaren och du som är sjukskriven är aktiva i rehabiliteringsprocessen. 

Pågår sjukskrivningen längre än 90 dagar kan du läsa mer om rehabiliteringskedjan på Försäkringskassans hemsida.

Denna artikel publicerades 2021-03-01 och uppdaterades senast 2021-12-22 av Linda Tjälldén.

Skriv ut artikeln Lämna feedback på artikeln

Hade du nytta av den här informationen?

Hittar du inte vad du letar efter?

Ställ en fråga Föreslå artikel