Vanliga sökord: Lista över förtroendevalda Blanketter PROFILKLÄDER, BOLLAR OCH MATCHSTÄLL

Om ideellt arvode

Varje sektion beslutar i sitt budgetarbete om ev. ersättning för ideella uppdrag. 

Arvode söks på anvisad blankett: Arvodesunderlag

A-kassa

Om du är engagerad i en ideell förening som inte bedriver näringsverksamhet (föreningens syfte ska vara till nytta för allmänheten och inte för medlemmarnas ekonomiska intressen) påverkar det som regel inte din rätt till ersättning från A-kassan, så länge du inte utför avlönat arbete eller blir hindrad att söka och ta arbete på grund av ditt engagemang.

Skattejämkning

På ditt arvode kommer det göras ett skatteavdrag på 30 %. Vill du att mindre skatt ska dras ansöker du om skattejämkning via skatteverket.se eller fyller i formulär om Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag skolungdom 2022 och lämnar in skattejämkningsbeslut till de/den som jobbar med lön. Har du ett uppdrag som idrottsledare och tjänar under ett halvt prisbasbelopp (24150 kr år 2022) behöver du inte lämna in något intyg för att skattejämka.

Denna artikel publicerades 2020-12-01 och uppdaterades senast 2022-11-08 av Anna Borvall.

Skriv ut artikeln Lämna feedback på artikeln

Hade du nytta av den här informationen?

Hittar du inte vad du letar efter?

Ställ en fråga Föreslå artikel