Vanliga sökord: Lista över förtroendevalda Blanketter PROFILKLÄDER, BOLLAR OCH MATCHSTÄLL

Nyintroduktion förtroendevalda

Följande rutin har upprättats i syfte att skapa bästa möjliga förutsättningar för föreningens förtroendevalda att utföra sitt uppdrag. Rutinen riktar sig i första hand till nya förtroendevalda i sektions- och föreningsstyrelse men kan även tillämpas på övriga förtroendevalda poster (revisorer och valberedning) eller personer med liknande behov t.ex. medlemmar i utskott/engagemangsgrupper.  

Följande kurser finns tillhands för ditt förtroendeuppdrag:  


Följande verktyg finns tillhands för ditt förtroendeuppdrag:  


Förväntningar på dig som förtroendevald: 

  • Att du löser medlemskap i föreningen 
  • Att du registrerar dig via www.kfum.nu/nykfum 
  • Att du tar del av och förhåller dig till föreningens stadgar, styrdokument och policys 
  • Att du deltar på föreningens årsmöte


Ansvarsrutin för nyintroduktion förtroendevalda


Ordförande i respektive styrelse

Det är ordförande i varje styrelse som ansvarar för att nyintroduktion genomförs och följs upp efter behov. Introduktion är särskilt viktigt för ledamöter utan tidigare erfarenhet av styrelse/förtroendeuppdrag, utan tidigare erfarenhet från förening och/eller KFUM-rörelsen. Om ordförande behöver stöd i genomförandet av denna rutin bistår kansliet och/eller huvudstyrelse. 


Kanslipersonal

När styrelseval har genomförts:

  • Uppdatera lista över förtroendevalda på kunskapsbasen
  • Uppdatera e-postlista (styrelse.[sektion]@kfum.nu)
  • Upprätta e-postadress för ordförande samt ledamöter som efterfrågar detta
  • Erbjud hjälp med anmälan till kurser, alternativt hänvisa till digitala kurser
  • Upprätta nyckel för ordförande och/eller dela rutin för uppringningskod till entrédörr vid efterfrågan
  • Dela rutin för uppringningskod till entrédörren till övriga förtroendevalda vid efterfrågan via ordförande i sektionen

Denna artikel publicerades 2021-04-15 och uppdaterades senast 2024-04-10 av Peter Norman.

Skriv ut artikeln Lämna feedback på artikeln

Hade du nytta av den här informationen?

Hittar du inte vad du letar efter?

Ställ en fråga Föreslå artikel