Vanliga sökord: BOKA LOKALER Lista över förtroendevalda Friskvård

Friskvård

Friskvårdstid  

Du som är anställd på hel- eller deltid av KFUM Umeå erbjuds friskvård under arbetstid. Friskvårdstiden är en aktiv paus under arbetsveckan där anställda kan ägna sig åt friskvård i någon form på arbetstid utan löneavdrag. 

För dig som jobbar heltid erbjuds en timme friskvård per vecka. För deltidsanställda reduceras tiden i förhållande till sysselsättningsgrad (dock minimum 30 min). 

Friskvårdstiden förläggs inom ordinarie arbetstid med hänsyn till den verksamhet man jobbar med. Ej nyttjad friskvårdstid anses förbrukad vid arbetsveckans slut.

Friskvårdstid sker på eget ansvar och behöver ej redovisas. Dvs genomför det på ett sätt som passar dig och ditt arbete.  


Friskvårdsbidrag

Du som är anställd på hel- eller deltid av KFUM Umeå erbjuds bidrag för friskvård upp till 3000 kr per kalenderår.

Vid lägre sysselsättningsgrad, tjänstledighet eller ej helt arbetat kalenderår, gäller att bidraget betalas ut i proportion till sysselsättningsgrad respektive arbetad tid under året (se exempel nedan).

  • Exempel 1: Anställd 70 % av heltid och fullt arbetat kalenderår ger rätt till 70% av 3000 kr (2100 kr)
  • Exempel 2: Anställd fr.o.m. 1 augusti på heltid ger rätt till 5/12 av 3000 kr (1250 kr).

Möjligheten att få fullt friskvårdsbidrag kvarstår vid föräldraledighet eller sjukfrånvaro.

Här kan du läsa vilka aktiviteter som enligt Skatteverket räknas som friskvård

Vissa saker omfattas inte av skatteverkets regler för skattefri friskvård. Det gäller t.ex. utrustning. KFUM Umeå har valt att även ersätta anställda för utrustning såsom skor för löpning eller dylikt om den anställdes friskvård i sig (själva aktiviteten) inte kostar pengar men kräver specifik utrustning. Ersättningen blir en skattepliktig förmån för den anställde och föreningen betalar arbetsgivaravgift på förmånen. Ersättningen kan därför maximalt motsvara friskvårdsbidraget minus kostnaden för arbetsgivaravgifter vilket under 2021 motsvarar ett bidrag på 2 280 kr.

Friskvårdsbidraget kan antingen vara i form av ett engångsbelopp eller ett månadsbelopp beroende på hur du valt att betala. Ersättning betalas ut i samband med kommande löneutbetalning.


Ansök om friskvårdsbidrag

Klicka här för att redovisa friskvård

Engångsbelopp för friskvård: Vid betalning av t.ex. termins/årskort bifogar du en kopia av kvitto från friskvårdsföretaget där det framgår betald summa och vilken träningsperiod som avses. Du får bidraget som en engångsbelopp på lönen. Väljer du att betala för enstaka aktiviteter/pass samlar du ihop kvitton under året för att underlätta för administrationen.

Månadsbelopp för friskvård: Vid betalning av t.ex. gymkort via autogiro bifogar du en kopia av kontoutdraget eller en daterad kvittens från friskvårdsföretaget där det framgår betald summa och vilken träningsperiod som avses. Efter avtalsperiodens slut ska nytt kvitto/avtal visas om förlängning av autogiroavtal har skett. Du får bidraget varje månad på lönen.

Engångsbelopp för övrig utrustning: Om du köpt friskvårdsutrusning bifogar du kopia från köpet är det framgår betald summa och datum. Detta kommer att räknas som en förmån och du kommer att blir förmånsbeskattad för hela förmånen. Du får bidraget som ett engångsbelopp på lönen.

Obs! Friskvårdsbidraget/ersättningen hanteras samma år som kostnaden uppkommit. Därför är det viktigt att du lämnar in underlag senast 5 december.


Denna artikel publicerades 2021-02-10 och uppdaterades senast 2021-11-30 av Thomas Holmberg.

Skriv ut artikeln Lämna feedback på artikeln

Hade du nytta av den här informationen?

Hittar du inte vad du letar efter?

Ställ en fråga Föreslå artikel