Vanliga sökord: Lista över förtroendevalda Blanketter PROFILKLÄDER, BOLLAR OCH MATCHSTÄLL

Anställd

 1. Betalkort/Företagskort

  Betalkort tilldelas alla som är anställda över längre tid i föreningen för att förenkla inköp och för att anställda...

 2. Bankkonto för löneutbetalning

  Du som löntagare måste själv meddela ekonomiavdelningen till vilket konto (clearing- och kontonummer) du vill att din lön sätts...

 3. BOKA LOKALER

  Boka möteslokaler i KFUM-huset Använd gärna föreningshuset (Järnvägsallén 20) för föräldramöten, lag- eller ledarträffar. Följande lokaler finns att nyttja: ...

 4. Digital signering

  Ofta är det smidigt att signera dokument t.ex. protokoll digitalt. Det finns en rad olika tjänster för detta. KFUM...

 5. Friskvård

  Friskvårdstid   Du som är anställd på hel- eller deltid av KFUM Umeå erbjuds friskvård under arbetstid. Friskvårdstiden är...

 6. Föräldraledighet

  Om du som anställd vill vara föräldraledig ska du anmäla detta till kanslichef minst två månader före ledighetens början...

 7. Glasögon

  KFUM Umeå bekostar regelbundna synundersökningar (var tredje år eller vid behov) till de som arbetar mycket framför skärm. En...

 8. Hantering och lagring av personuppgifter

  KFUM Umeå är personuppgiftsansvariga och arbetar aktivt med att skydda dina uppgifter. I Sportadmin lagras och hanteras personuppgifter för...

 9. Anställnings- och kollektivavtal

  KFUM Umeå är medlem i arbetsgivarorganisationen Fremia och har kollektivavtal med Fastighetsanställdas Förbund, HRF och Unionen. För att hitta...

 10. Kontroll av registerutdrag

  KFUM Umeå är ansvarig för att kontrollen genomförs samt dokumentera att kontrollen har genomförts. Det är däremot den enskilde...

 11. Krisplan

  Vad är en krissituation? En situation som inte längre bör hanteras inom ordinarie verksamhet och organisationsstruktur. T.ex: våld, övergrepp,...

 12. Medarbetarsamtal

  Instruktioner  medarbetarsamtal Förberedd dig genom att läsa igenom samtalsbanken och ev. skriva ner stödord, viktiga saker du vill föra...

 13. Mobiltelefon och telefoni

  KFUM Umeås använder Telavox för telefoni (abonnemang och växeltjänster). Som lokal leverantör av Telavox har vi Mobile Partner i...

 14. Målstyrd arbetstid

  Målstyrd arbetstid infördes 2014 och är egentligen ett annat begrepp för vad som ofta kallas för ”oreglerad arbetstid”. Målstyrd...

 15. Nyintroduktion av anställd

  Vi vill att du som är nyanställd ska få en så bra start som möjligt. Följande rutin är till...

 16. Parkeringar på innergården

  Uthyrd till personal  Uthyrd till hyresgäst  Uthyrd till hyresgäst  Uthyrd till hyresgäst Uthyrd till hyresgäst Uthyrd till hyresgäst Uthyrd...

 17. Resor och reseersättning

  Riktlinjer Vid transport och tjänsteresor gäller generellt att: Vi är engagerade i att hitta det bästa alternativet  Vi tar...

 18. Rutiner i samband månadsskifte

  Efter varje månadsskifte skall följande genomföras. Du går igenom din kö i Ascendo och konterar, sakgranskar och attesterar fakturor....

 19. Sjukskrivning, vabb och rehabilitering

  Sjukanmälan Vid sjukdom hos dig själv sjukanmäler du dig till kanslichef samt i förekommande fall till din handledare/arbetsledare. Sjukskrivning...

 20. Semester

  Semesteransökan görs på avsedd blankett: Ledighetsansökan Betald semester Perioden som du tjänar in dina betalda semesterdagar är 1 april...

 21. Skattsedel och skattejämkning

  Inför din första lön bör du förutom tidrapport även lämna in din A-skattsedel. Du hämtar den med Bank-ID via...

 22. Tidrapportering och lönebesked

   För att de/den som jobbar med lön ska hinna förbereda, granska och betala ut din lön så att du...

 23. Arbetstid och lediga dagar

  Arbetstid 2024.xlsx Halvdagar och lediga dagar (Unionen och Fastighet) Trettondagsafton är arbetstiden 50% av ordinarie arbetstid Skärtorsdag är arbetstiden...

 24. Kopiering och utskrifter

  Som engagerad har du möjlighet att använda KFUM Umeås skrivare/kopiatorer för utskrifter kopplade till din sektion/verksamhet. Har du behov...

 25. Tjänstledighet

  Tjänstledighet beviljas om arbetsgivaren finner att det fungerar för verksamheten, om det inte är fråga om lagstadgad tjänstledighet. Kanslichef...

 26. Vid avslut av anställning

  Följande skall genomföras vid en anställnings upphörande. Av tillsvidareanställd: Lämna in en skriftlig uppsägning till kanslichefen där du anger...

 27. Handlingsplan barnskydd

  Följande dokument har tagits fram utifrån föreningens barnskyddspolicy. Definitioner Situationer som kränker barns rättigheter att få sina grundläggande behov...

 28. Blanketter

  Här kan du ladda hem och skriva ut blanketter Arvodesunderlag.xlsx Bokföringsorder.xls Fakturaunderlag.xlsx Ledighetsansökan.xlsx Reseersättning mot kvitto.xlsx Reseräkning milersättning.xlsx Kontantutlägg.xlsx...

 29. Begränsat registerutdrag

  Från och med 1 januari 2020 ska alla föreningar begära utdrag ur belastningsregistret (Arbete med barn i annan verksamhet...

Hittar du inte vad du letar efter?

Ställ en fråga Föreslå artikel